Leiderschap en complexiteit

16 januari 2024 -

Wat vraagt complexiteit van jou als leider?  

In een wereld die steeds sneller lijkt te veranderen word je als leider geconfronteerd met uitdagingen die vragen om een diepgaand begrip van complexiteit. Want voordat je het weet probeer je met nog meer denkkracht en analyses complexiteit het hoofd te bieden terwijl het antwoord verscholen ligt in ‘uitzoomen’ om het geheel te kunnen zien en je verbinden met de essentie van je organisatie en jezelf. Op zoek naar eenvoud in complexiteit. In dit blogartikel laat ik zien hoe je in drie overzichtelijke stappen meer grip kunt krijgen op jezelf en de complexiteit in je organisatie.

Stap 1: Ontwikkel systeemdenken

Als leider kun je leren om je organisatie te zien als een levend systeem, waar veranderingen in één deel gevolgen hebben voor het geheel. Dit vraagt dat je in een complexe situatie een stap achteruit durft te doen en dat je je laat informeren door de losse delen die elkaar beïnvloeden. Door je oogharen kun je dan zien hoe verschillende elementen van elkaar afhankelijk zijn en kun je anticiperen op de impact van beslissingen op het gehele systeem. Hoewel dit een analytisch proces lijkt is het belangrijk om juist je intuïtie in te zetten, te voelen wat er gebeurt en het trekken van conclusies zo lang mogelijk uit te stellen.

Het helpt hierbij om eerst alle data van het systeem in het hier en nu te verzamelen om vervolgens letterlijk afstand te nemen en jezelf vragen te stellen zoals:

  • Wat zie/hoor/voel ik. Hoe informeert mij dit? Wat wil er gebeuren?
  • Aan welke nudge points kunnen we draaien om het hele systeem positief te beïnvloeden?
  • Wat zijn de mogelijke gevolgen van een beslissing op het gehele systeem?

Stap 2: Je (opnieuw) verbinden met de purpose van je organisatie

De purpose, ofwel de missie en kernwaarden van je organisatie, fungeert als een kompas in turbulente tijden. Als leider is het van belang dat je de purpose niet alleen begrijpt maar deze ook omarmt en kunt belichamen. Een duidelijke purpose geeft niet alleen richting aan de organisatie, maar fungeert ook als een bron van motivatie en betrokkenheid voor jezelf en de medewerkers. En hoewel bijna elke organisatie wel ergens een purpose op papier heeft staan zijn er maar weinig bedrijven waar de purpose werkelijk voelbaar en tastbaar is en het zichtbaar is dat alle activiteiten bijdragen aan het waarmaken van de purpose. Laat de purpose niet alleen een abstract concept zijn, maar omarm het als leidend principe. Je kunt jezelf de volgende drie vragen stellen:

  • Wat is de purpose van de organisatie en in hoeverre ben ik nog verbonden met deze purpose?
  • Draagt wie ik ben en wat ik doe bij aan de purpose?
  • Zijn de acties en beslissingen die ik neem in lijn met de purpose?

En als je merkt dat de purpose van de organisatie onduidelijk is of niet meer klopt dan is het wellicht tijd deze te herijken zodat je met helder (in)zicht verder kunt.

Stap 3: Contact maken met je persoonlijke purpose

Om als leider effectief te kunnen zijn helpt het als je persoonlijke purpose naadloos aansluit op de purpose van de organisatie. Als dit niet zo is, is de eerste vraag die je jezelf kunt stellen: ‘Zit ik nog wel op de juiste plek?”. Dit betekent niet alleen dat je je eigen drijfveren en waarden begrijpt maar dat je ook nagaat hoe deze in lijn liggen met de bredere missie van de organisatie. Het geeft antwoord op de vraag wie jij als leider bent en hoe je op jouw unieke bijdraagt. Wanneer je als leider je persoonlijke purpose kan verbinden met die van de organisatie, ontstaat er een krachtige synergie. Dit leidt niet alleen tot meer voldoening en betrokkenheid maar ook tot een diepere verbinding met het team en de organisatie als geheel. En als je geen idee hebt wat je persoonlijke purpose is kun je hier eerst je aandacht op richten en deze zelf of met behulp van een coach stap voor stap ontdekken.

Leiderschap in een complexe wereld vereist een combinatie van analytisch denken, systeemdenken en een diepe verbinding met zowel de purpose van je organisatie als je persoonlijke purpose. Het vermogen om complexiteit te omarmen, een duidelijke richting te bieden en te handelen vanuit een diepgewortelde purpose is wat jou als leider onderscheidt in een wereld waar verandering de enige constante is.

Wendy van der Klein

For Purpose

Wendy Wendy